Vòng 2 - Deadline: 23:59 11/09/23

Tran Nguyen 1 - 2 Dang Phuong Nam
Nguyen Trong Phuc 2 - 1 Ta Quang Duy
Tan Tu 1 - 3 Tran Huy Hoan
Nhat Tien 4 - 5 Van Nguyen

TTCLBSTTHBHSĐ
1
PHUC
TR.
2110+14
2
DUY
Q.
2101+33
3
NAM
p.
2101-33
4
TRAN
NG.
2011-11
TTCLBSTTHBHSĐ
1
HOAN
TR.
2200+46
2
TIEN

NH.
2101+13
3
VAN
NG.
2101-13
4
TAN TU
2002-40