Social Media

Nắm bắt nhanh xu hướng quảng cáo bánh trung thu 2023

Hợp tác với các KOL (Key Opinion Leaders) và Influencer để quảng cáo bánh Trung thu là một chiến lược hiệu quả được nhiều nhãn hàng ưa chuộng trong lĩnh vực tiếp thị. Điều này bởi vì họ không chỉ có sự phủ sóng rộng mà còn có khả năng tiếp cận chính xác đối tượng khách hàng mục tiêu.Tận dụng KOLs và Influencer trong Chiến dịch Tiếp thị cho Bánh Trung thu

Một trong những cách phổ biến mà các KOLs và Influencer thường sử dụng đó là việc đánh giá sản phẩm. Với vai trò là những người trải nghiệm hàng đầu, họ có khả năng thu hút sự quan tâm của nhóm đối tượng mục tiêu thông qua bài đánh giá, kích thích sự tò mò và tạo niềm hứng thú đối với sản phẩm.

Sử dụng KOLs và Influencer trong Chiến dịch Tiếp thị Bánh Trung thu trên Facebook

Khi hợp tác với các KOLs cho chiến dịch quảng cáo bánh Trung thu, cần tập trung vào việc chọn lựa những nghệ sĩ, gia đình nổi tiếng, những "hot dad" và "hot mom" có sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội. Điều này là vì Trung thu là một dịp kỷ niệm gia đình, một thời khắc đoàn viên, và do đó, các sản phẩm liên quan đến Trung thu thường được hướng đến gia đình và trẻ em.
Settings
Theme Mode
Choose light or dark mode
Light
Dark
Auto
Translate
Need Help? Chat with us | Instant support

My Cart

×


For you To-Do List
Add all 1kview Owned / Partnered services
Add new added services regularly, check on Service changes page
Keep contact with supporters on Chat on site or Telegram @kview_bot or Facebook page
Bookmark 1kview (press Ctrl + D, or use bookmark feature of browser) Share 1kview on Facebook
Toast Notifications
Notifications
Info • 18/07/24

We reopening ID881 speed currently under 100 view per day = 30 hours+

Info • 18/07/24

Q: Need some Youtube subscribers for API - No drop and 30 days refill

A:
- Stable best and instant: ID996
- Better speed: ID1227 (instant, constant, 3K/day, max 100K), ID918 larger base of 1.5M users, for big channel, real users
- Cheapest subscribers: ID1229 (Max 10K-20K)
- Recommended subscribers category: HIGH QUALITY Youtube SUBSCRIBERS WITH INSTANT START, multi speed, multi server - stable since 2020

Info • 18/07/24

Q: Need some Youtube views for API - No drop and 30 days refill

A:
- Stable views: ID1155
- Cheapest views: ID218
- Suggested views: ID1308 (cheap - not much stable), ID1303 (better)
- Real Human View: ID1273
- HR View for SEO: ID130
- Fast and no drop: Native Ads category: ID1050,999,1094,850, ... (super fast, real)

Service • 17/07/24

For ID1045,1065,1229,1208:
New orders will work normally from now
Old order data will be accessed in few hours, if orders already on system, then still adding subscribers

Service • 17/07/24

ID1045,1065,1229,1208 having a connection issue and will be fixed in maximum 12 hours more

Service • 17/07/24

We decreased Min amount of some Native Ads service to 10,000 and 5,000, ...

Service • 17/07/24

881 [Own server] ★3.1 YOUTUBE Watch hours | Video 1h+ | Speed 100-200/day | 30 days guarantee - Disabled temporarily as of overload due to refill of lacking hours old IDs, estimated will come back in 2-4 weeks

Service • 17/07/24

Facebook cheap services works, still high load but orders processing better

Service • 16/07/24

1104 - [Own server] ★3.1 YOUTUBE SOCIAL FAST VIEWS HR + LIKE | Instant | Speed 1K-5K/day - $1.596 USD / 1000 30 days refill, for any videos now

Service • 14/07/24

We updated the detailed instruction for API connection on API Page

Service • 11/07/24

Cancel button added for:

1274 ★2.7 Facebook Group Member | Cheap | 1K-5K/day ⛔
1275 ★2.7 Facebook Page Like + Follow | Cheap | 1K-5K/day ⛔
1309 ★2.7 Facebook Follow | Cheap | 1K-5K/day ⛔

Service • 10/07/24

519 - [Own server] ★3.1 Package 10K-150K YOUTUBE Views devide for 20-30 videos of the channel + Likes, Subs (For new future uploads aslo) - $1.14 USD / 1000 - Min order decrased set to: 10K

634,525,671 Natural pattern YOUTUBE views: Instant partial available now