Bạn Đồng ý việc sử dụng dịch vụ của 1kview thông qua việc Đồng ý điều khoản của chúng tôi. Bằng việc đăng ký tài khoản, bạn đã đoc và hiểu toàn bộ các điều khoản. 1kview không giúp đỡ về mặt pháp lý hay bất kỳ lý do nào khác với người dùng.

 

• 1kview không hoàn toàn cam kết đúng chuẩn xác về thời gian trong các dịch vụ. Chúng tôi đưa ra dự kiến chính xác nhất về thời gian chạy của các server. Điều này chỉ là ước lượng và chúng tôi không hoàn tiền đơn hàng đang xử lý nếu bạn cảm thấy quá lâu. Sẽ hoàn tiền khi vấn đề không thể xử lý trong vòng 14 ngày.

• 1kview không chịu bất kỳ trách nhiệm nào gây hại cho bạn và công ty của bạn.

• 1kview không chịu trách nhiệm cho bất cứ hình ảnh hay nội dung nào trên các mạng xã hội.

 

Chú ý:

• Không sử dụng nhiều dịch vụ trong cùng 1 thời điểm (hoặc ở các nguồn cung cấp khác). Nếu bạn muốn sử dụng nhiều hơn, vui lòng đợi đơn hàng đã đặt Hoàn thành (view,like, sub... đã hiển thị ra ngoài) / Hủy / Hoàn tiền. Chúng tôi không thể tăng con số chính xác nếu bạn sử dụng các dịch vụ khác. Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp này. Xin chú ý!

• Trường hợp đơn hàng bị tụt. Vui lòng đợi chúng tôi hoàn trả lại dịch vụ hoặc số tiền trước khi đặt đơn hàng mới. Chúng tôi không thể tự động hủy ngay.

• Hệ thống sẽ tự động đếm số khi bắt đầu, vì thế đừng hỏi chúng tôi đó là bao gồm VIEW/LIKE/SUBS... thật của bạn. Chúng tôi chỉ tính số bắt đầu và số kết thúc.

• Sau khi đặt hàng, nếu bạn tự ý thay đổi, đóng tài khoản hay tài khoản bị khóa. Chúng tôi không có trách nhiệm hoàn tiền.

• Nếu bạn đã chạy tại các website trước đó. Chúng tôi không có trách nhiệm hoàn lại khi tụt.

• Nếu bạn đặt đơn hàng "KHÔNG BẢO HÀNH" và đơn hàng "BẢO HÀNH". Chúng tôi không thể hoàn trả dịch vụ (Bảo hành + KHÔNG bảo hành = KHÔNG bảo hành).

• Chúng tôi chỉ chấp nhận hủy đơn hàng nếu đơn hàng gặp lỗi của hệ thống.

Settings
Theme Mode
Choose light or dark mode
Light
Dark
Auto




Translate
Need Help? Chat with us | Instant support

×


For you To-Do List
Add all 1kview Owned / Partnered services
Add new added services regularly, check on Service changes page
Keep contact with supporters on Chat on site or Telegram @kview_bot or Facebook page
Bookmark 1kview (press Ctrl + D, or use bookmark feature of browser) Share 1kview on Facebook

30/05/2024

1115 - [Own server] ★2.9 FACEBOOK PAGE LIKE + FOLLOW | Speed 10K/day - $0.399 USD / 1000, 1114 - [Own server] ★3.0 FACEBOOK PROFILE / PAGE FOLLOW | Phone | Speed 2K-10K/day - $0.418 USD / 1000 - Good services currently and we make its price updates due to market.

29/05/2024

A choice for Youtube Subscribers cheap price, it is better than market even use server method, not use bulk API request. But price is as low as, check on: https://1kview.com/?select_service_id=1229.