About us


1kview.com - Chúng tôi có kế hoạch trở thành nhà cung cấp dịch vụ Tiếp thị Truyền thông Xã hội rẻ nhất và đáng tin cậy nhất

Luôn dễ dàng khi bạn cần liên hệ với chúng tôi.

  Zalo: 84832468000 (Hỗ trợ đầy đủ từ quản trị viên chính)

  Skype: 1kview support (Hỗ trợ đầy đủ từ quản trị viên chính)

  Whatsapp: +84832468000 (Hỗ trợ đầy đủ từ quản trị viên chính)

  Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuannamcom/ (Không hỗ trợ)

  Telegram: https://t.me/smmpanelsupplier (Không hỗ trợ)

  Address: 180 Tay Mo, Nam Tu Liem district, Hanoi, Vietnam


Vui lòng chỉ gửi ID có vấn đề để giải quyết và một nơi cho vấn đề để được hỗ trợ nhanh hơn. Chúng tôi trả lời các tin nhắn cũ hơn cho các tin nhắn mới hơn, vì vậy hãy cố gắng không gửi lại hoặc thực hiện cuộc gọi. Cảm ơn bạn!

Một số hình ảnh của hệ thống:Settings
Theme Mode
Choose light or dark mode
Light
Dark
Auto
Translate
Need Help? Chat with us | Instant support

×


For you To-Do List
Add all 1kview Owned / Partnered services
Add new added services regularly, check on Service changes page
Keep contact with supporters on Chat on site or Telegram @kview_bot or Facebook page
Bookmark 1kview (press Ctrl + D, or use bookmark feature of browser) Share 1kview on Facebook

30/05/2024

1115 - [Own server] ★2.9 FACEBOOK PAGE LIKE + FOLLOW | Speed 10K/day - $0.399 USD / 1000, 1114 - [Own server] ★3.0 FACEBOOK PROFILE / PAGE FOLLOW | Phone | Speed 2K-10K/day - $0.418 USD / 1000 - Good services currently and we make its price updates due to market.

29/05/2024

A choice for Youtube Subscribers cheap price, it is better than market even use server method, not use bulk API request. But price is as low as, check on: https://1kview.com/?select_service_id=1229.