About us


1kview.com - Chúng tôi có kế hoạch trở thành nhà cung cấp dịch vụ Tiếp thị Truyền thông Xã hội rẻ nhất và đáng tin cậy nhất

Luôn dễ dàng khi bạn cần liên hệ với chúng tôi.

  Zalo: 84832468000 (Hỗ trợ đầy đủ từ quản trị viên chính)

  Skype: 1kview support (Hỗ trợ đầy đủ từ quản trị viên chính)

  Whatsapp: +84832468000 (Hỗ trợ đầy đủ từ quản trị viên chính)

  Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuannamcom/ (Không hỗ trợ)

  Telegram: https://t.me/smmpanelsupplier (Không hỗ trợ)

  Address: 180 Tay Mo, Nam Tu Liem district, Hanoi, Vietnam


Vui lòng chỉ gửi ID có vấn đề để giải quyết và một nơi cho vấn đề để được hỗ trợ nhanh hơn

Một số hình ảnh của hệ thống:
Reseller Panel