ID Service Rate per 1000 Min order Max order
YouTube Views
335 Views không bảo hành 0.58 1000 20000
323 Views không bảo hành - tức thì 0.678 1000 20000
212 Views không bảo hành - tức thì 0.80 1000 20000
Tụt 0 - 20% hoặc hơn
Không bảo hành.
390 Views THỨ HẠNG từ mạng xã hội - Thời gian xem cao 500K+/NGÀY 1.80 1000 5000000
Thời gian xem ~3 phút
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 500K/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
130 Views THỨ HẠNG từ mạng xã hội - Thời gian xem cao 20K-10TR/NGÀY 1.50 1000 500000
Thời gian xem ~3 phút
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 20K - 10TR/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
218 Views - bảo hành 30 ngày 1.008 500 1000000
369 Views - bảo hành 30 ngày 2 1.30 500 100000
364 Views - bảo hành 365 ngày thời gian xem cao - Nhanh 1.65 1000 1000000
393 🆅🅸🅿393⭐⭐⭐⭐Views Trang chủ Youtube (Đưa video của bạn lên Trang chủ và xem) - thời gian xem rất cao 10-20p - Tốt nhất cho thứ hạng 1.75 100 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 10 - 20m phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
363 🆅🅸🅿363⭐⭐⭐⭐View đề xuất từ các video có lượt xem khủng từ vài triệu cho đến tỷ views thời gian xem rất cao 10-20p - Tốt nhất cho thứ hạng 1.80 100 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 10 - 20m phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
371 🆅🅸🅿371⭐⭐⭐⭐View đề xuất từ các video top 50 video trending US thời gian xem rất cao 10-20p - Tốt nhất cho thứ hạng 2.00 100 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 10 - 20m phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
239 239⭐⭐⭐⭐1KVIEW Youtube Views lên tiền, thời gian xem cao + LIKES (độc quyền và hoạt động tốt kể từ giữa năm 2020) — $1.56 1.55 1000 40000
Có thể kèm likes
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: ~1k/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
10 - 20% lượt xem có thể cập nhật chậm vì nó đến từ thiết bị di động bên ngoài.
206 206⭐⭐⭐1KVIEW Youtube Views lên tiền, thời gian xem cao + LIKES (độc quyền và hoạt động tốt kể từ giữa năm 2020) — $1.56 1.62 1000 30000
Có thể kèm likes
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: ~1k/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
5-20% lượt xem có thể cập nhật chậm vì nó đến từ thiết bị di động bên ngoài
322 ⭐⭐⭐Views ĐỀ XUẤT - tức thì 1.88 500 100000
156 156⭐⭐⭐⭐Views ĐỀ XUẤT - tức thì 2.97 100 100000
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 5k - 10k/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
340 ⭐⭐⭐⭐Views ĐỀ XUẤT - tức thì 2.40 500 100000
358 🆅🅸🅿358⭐⭐⭐⭐⭐View đề xuất từ các video cùng chủ đề thời gian xem FULL + LIKES + COMMENTS + SEO 6.50 1000 10000
Dành cho video ≤15m
315 🆅🅸🅿315⭐⭐⭐⭐ĐẶC BIỆT 1KVIEW Tất cả trong một - View đề xuất & tìm kiếm tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 15p, rất tốt cho phát triển kênh 2.80 500 10000
Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình / bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Ghi chú: video sẽ đề xuất video của bạn 1, video sẽ đề xuất video của bạn 2,...(max 5) | từ khóa 1, từ khóa 2,...(max 5)
VD: https://www.youtube.com/watch?v=60ItHLz5WEA,https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 | mv,good mv,song

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 15 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
384 🆅🅸🅿384⭐⭐⭐⭐ĐẶC BIỆT 1KVIEW - View đề xuất tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 15p, rất tốt cho phát triển kênh 2.80 500 10000
Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Ghi chú: video sẽ đề xuất video của bạn 1, video sẽ đề xuất video của bạn 2,...(max 5)
VD: https://www.youtube.com/watch?v=60ItHLz5WEA,https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 15 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
386 🆅🅸🅿386⭐⭐⭐⭐ĐẶC BIỆT 1KVIEW - View tìm kiếm tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 15p, rất tốt cho phát triển kênh 2.80 500 10000
Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Ghi chú: từ khóa 1, từ khóa 2,...(max 5)
VD: mv,good mv,song

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 15 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
385 🆅🅸🅿385⭐⭐⭐⭐ĐẶC BIỆT 1KVIEW - View đề xuất tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 30p, rất tốt cho phát triển kênh 4.25 500 10000
Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Ghi chú: video sẽ đề xuất video của bạn 1, video sẽ đề xuất video của bạn 2,...(max 5)
VD: https://www.youtube.com/watch?v=60ItHLz5WEA,https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 30 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
387 🆅🅸🅿387⭐⭐⭐⭐ĐẶC BIỆT 1KVIEW - View tìm kiếm tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 30p, rất tốt cho phát triển kênh 4.25 500 10000
Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Ghi chú: từ khóa 1, từ khóa 2,...(max 5)
VD: mv,good mv,song

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 30 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
241 🆅🅸🅿241⭐⭐⭐⭐ĐẶC BIỆT 1KVIEW Tất cả trong một - View đề xuất & tìm kiếm tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 30p, rất tốt cho phát triển kênh 4.25 500 10000
Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình / bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Ghi chú: video sẽ đề xuất video của bạn 1, video sẽ đề xuất video của bạn 2,...(max 5) | từ khóa 1, từ khóa 2,...(max 5)
VD: https://www.youtube.com/watch?v=60ItHLz5WEA,https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 | mv,good mv,song

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 30 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
348 🆅🅸🅿348⭐⭐⭐⭐View đề xuất từ các video có lượt xem khủng từ vài triệu cho đến tỷ views thời gian xem rất cao 15p - Tốt nhất cho thứ hạng 2.50 100 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 15 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
352 🆅🅸🅿352⭐⭐⭐⭐View đề xuất từ các video có lượt xem khủng từ vài triệu cho đến tỷ views thời gian xem rất cao 30p - Tốt nhất cho thứ hạng 4.00 100 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 30 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
271 271⭐⭐⭐Views người thực ADS thứ 3 1.80 10000 1000000
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 50k+/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 180 ngày.
126 View quảng cáo link 2.40 1000 1000
★★★★★

EAV ™ - Lượt xem quảng cáo nhúng
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: ~1k+/ngày
Bảo hành: 90 ngày
Video của bạn có thể nhận được sự tương tác của người xem: Thích / Không thích / Nhận xét / Người đăng ký.
1KVIEW YouTube View 4000H thời gian xem rất cao
287 287⭐⭐⭐⭐View mạng xã hội thời gian xem rất cao 60p, video ≥1h 5.80 100 5000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 50 - 60 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
345 345⭐⭐⭐⭐View đề xuất từ các video có lượt xem khủng từ vài triệu cho đến tỷ views thời gian xem rất cao 60p - Tốt nhất để bật kiếm tiền , video ≥1h 5.50 100 5000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 50 - 60 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
145 145⭐⭐⭐⭐ĐẶC BIỆT 1KVIEW - View đề xuất & tìm kiếm tùy chỉnh thời gian xem rất cao 60p, video ≥1h 5.875 500 5000
Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình / bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Ghi chú: video sẽ đề xuất video của bạn 1, video sẽ đề xuất video của bạn 2,...(max 5) | từ khóa 1, từ khóa 2,...(max 5)
VD: https://www.youtube.com/watch?v=60ItHLz5WEA,https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 | mv,good mv,song

⌛ Starting time: 0 - 12h
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 50 - 60 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
288 288⭐⭐⭐⭐View mạng xã hội thời gian xem rất cao 120p, video ≥2h 9.50 100 3000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 100 - 120 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
346 346⭐⭐⭐⭐View đề xuất từ các video có lượt xem khủng từ vài triệu cho đến tỷ views thời gian xem rất cao 120p - Tốt nhất để bật kiếm tiền , video ≥2h 9.50 100 3000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 100 - 120 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
289 289⭐⭐⭐⭐View mạng xã hội thời gian xem rất cao 30p, video ≥30p 4.00 100 4000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 25 - 30 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
325 325⭐⭐⭐⭐View mạng xã hội thời gian xem rất cao 15p, video ≥15p 2.50 100 4000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 15 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
Youtube Watch Time
96 Youtube 4000h tự động - Không sử dụng nguồn lưu lượng khác 5.50 4000 4000
12h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
382 Youtube 4000h tự động - Không sử dụng nguồn lưu lượng khác 7.25 1000 4000
12h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
380 Youtube 4000h tự động - Không sử dụng nguồn lưu lượng khác 8.50 1000 4000
12h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
246 Youtube Giờ xem - video ≥1h 5.00 1000 4000
Tốc độ: 4000h trong vòng 15 - 20 ngày
Bảo hành: Bảo hành 30 ngày.
Youtube Live Stream Views (24h, 3 ngày, 7 ngày) - Tự động hoàn một phần nếu phân phối ít hơn
43 43⭐⭐⭐Live Stream Views – 300 người xem/24h — $4.00 4.00 1000 3000
100% view người thật!
Kèm thích
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Order 1000 = Đồng thời trung bình ~300 người xem sẽ ở lại trong 24 giờ
https://prnt.sc/vl8l0g
286 286⭐⭐⭐⭐Live Youtube Stream Views – 300 người xem / 24h — $3.80 4.00 1000 3000
100% view người thật!
Kèm thích
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Order 1000 = Đồng thời trung bình ~300 người xem sẽ ở lại trong 24 giờ
https://prnt.sc/vl8l0g
282 282⭐⭐⭐Live Stream Views – 300 người xem/3 ngày 12.00 1000 2000
100% view người thật!
Kèm thích
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Order 1000 = Đồng thời trung bình ~300 người xem sẽ ở lại trong 3 ngày
https://prnt.sc/vl8l0g
283 283⭐⭐⭐Live Stream Views – 300 người xem/7 ngày 25.00 1000 2000
100% view người thật!
Kèm thích
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Order 1000 = Đồng thời trung bình ~300 người xem sẽ ở lại trong 7 ngày
https://prnt.sc/vl8l0g
Dịch vụ theo yêu cầu
158 🅡 PRIVATE 158 41.60 100 2000
NGƯỜI DÙNG THỰC, ẢNH: https://prnt.sc/s5kitq
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 100 - 200/day
Bảo hành: Bảo hành 30 ngày.
262 Full Drop Youtube Views - 500K/D 0.35 3000 1000000
227 100K Facebook Views 23.00 1 1
284 REAL Live Stream Views – 300 viewers / 30 days 65.00 1000 1000
373 Views suggested super HR from top 50 video trending Saudi Arabia videos - 10-15m retention 2.10 500 10000
374 Views suggested super HR from top 50 video trending Egypt videos - 10-15m retention 2.10 500 10000
372 Priorized Facebook Views 0.60 50000 500000
YouTube ADS Views
245 245⭐⭐⭐Views quảng cáo ADS - bắt đầu 48 giờ, video ≤6p 1.50 20000 5000000
Video ngắn hơn 6p
Tốc độ: 10k - 1m+ lượt xem trong vòng 2 - 7 ngày
- Không có bản quyền
- Không có từ khóa lạm dụng
- Không có hình ảnh khỏa thân
- Không có video tiếng Ba Tư
- Không súng / Ma túy / Máu / Chính trị.
285 ⭐⭐⭐Views quảng cáo ADS - bắt đầu 48 giờ, video >6p 1.83 10000 1000000
Video >6p
Tốc độ: 10k - 1m+ lượt xem trong vòng 2 - 7 ngày
- Không có bản quyền
- Không có từ khóa lạm dụng
- Không có hình ảnh khỏa thân
- Không có video tiếng Ba Tư
- Không súng / Ma túy / Máu / Chính trị.
293 ⭐⭐⭐Views quảng cáo ADS 2 - Tối thiểu 5 triệu, video ≤5p - 500K+/NGÀY 0.72 5000000 5000000
Hoàn thành trong vòng 1 - 3 ngày
362 ⭐⭐⭐Views quảng cáo ADS 2 𝐕𝐈𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐌 - Tối thiểu 100k, video ≤6p - 500K+/NGÀY 1.675 100000 5000000
Hoàn thành trong vòng 1 - 3 ngày
266 245⭐⭐⭐Views quảng cáo ADS Discovery - bắt đầu 48 giờ, video ≤ 6m, Nhắm quốc gia, TỐT ĐỂ BÁN SẢN PHẨM 3.00 10000 500000
Tốc độ: 10k - 1m+ lượt xem trong vòng 2 - 7 ngày
- Không có bản quyền
- Không có từ khóa lạm dụng
- Không có hình ảnh khỏa thân
- Không có video tiếng Ba Tư
- Không súng / Ma túy / Máu / Chính trị.
YouTube Subscribers
177 Subscriber kèm view, like 20.00 1 2
Tốc độ: 1000 sub trong vòng 6 - 10 ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
Tương tác YouTube (Thích, Không thích, Bình luận)
50 50 MỚI⭐⭐Like thực ( 28/1/2021) 2.70 100 3000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 300 - 5000/ngày
Bảo hành: 10 ngày.
129 129⭐⭐⭐Bình luận 20.00 20 100
Thời gian bắt đầu: 12-24h
Tốc độ: Nhanh.
89 Comments Like (UPVOTES) 6.00 100 30000
Tốc độ: Nhanh
View Live Stream / Công chiếu
389 389⭐⭐⭐Live Stream Views 2.00 1000 1000
YouTube - Khác
119 Channel with 1000+ Subscribers 17.00 1 1
Kênh có hơn 1000 người đăng ký không tụt
Hầu hết không có video tải lên
Liên kết: Điền email / skype của bạn, chúng tôi sẽ gửi thông tin
⌛ Thời gian nhận: 0-24h

𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Vui lòng không thay đổi thông tin và tải lên quá nhanh sau lần đăng nhập đầu tiên. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ nguyên trong vòng 10 ngày. Không bảo hành nếu có vấn đề vì giá rẻ.
Facebook - Like, Bình luận bài đăng
219 Like Post thực 2.00 20 100
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 1k+/ngày
Bảo hành: 0 ngày.
Facebook - 𝐕𝐈𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐌 🇻🇳
321 ⭐⭐Likes bài đăng 1 0.52 50 1000
Chạy dư x1.5 - x2
388 ⭐⭐Likes bài đăng 1 0.42 100 100000
46 ⭐⭐Likes bài đăng 1 1.00 100 5000
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Tụt 15 - 20% hoặc hơn
Không bảo hành.
299 ⭐⭐⭐Likes bài đăng 2 3.80 100 1000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tụt 5 - 10% hoặc hơn
Không bảo hành.
377 301⭐⭐⭐Follow trang cá nhân 2 0.65 1000 10000
301 301⭐⭐⭐Follow trang cá nhân 2 3.50 1000 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tụt 5 - 10% hoặc hơn
Bảo hành 30 ngày
302 Tăng Likes cho bình luận 5.00 10 20000
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Lưu ý: Để copy link chứa bình luận, Nhấp chuột phải vào thời gian của bình luận và sao chép liên kết. Liên kết có chứa "comment_id=" là liên kết đúng.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/tran.thanh.ne/posts/331066998383576?comment_id=334674518022824
182 Like Page 3.50 500 5000
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 500+/ngày
Tụt 5 - 10% hoặc hơn
Không bảo hành.
10 ⭐⭐Follow trang cá nhân 1 2.00 100 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tụt 5 - 10% hoặc hơn
Không bảo hành.
303 ⭐⭐Yêu thích bài đăng 1 1.70 50 5000
304 ⭐⭐Haha bài đăng 1 1.70 50 5000
305 ⭐⭐Wow bài đăng 1 1.70 50 5000
306 ⭐⭐Likes bài đăng 1 1.70 50 5000
307 ⭐⭐Buồn bài đăng 1 1.70 50 5000
308 ⭐⭐Phẫn nộ bài đăng 1 1.70 50 5000
Facebook Livestream Views - rẻ nhất thế giới
203 Live Views - 30 minutes 3.00 50 2000
★★★★★

Thời gian bắt đầu: 5 phút
Thời gian xem: ≈30 phút
309 Live Views - 60 minutes 6.00 50 2000
370 Live Views - 90 minutes 8.50 50 2000
310 Live Views - 120 minutes 11.00 50 2000
311 Live Views - 150 minutes 15.00 50 2000
313 Live Views - 180 minutes 20.00 50 2000
Facebook Video Views
225 Video Views 0.19 1000 1000000
★★★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 50k/ngày
Bảo hành: Không tụt.
275 275⭐⭐⭐Video Views 0.25 5000 100000
Tốc độ: Hoàn thành trong vòng 1 - 5 ngày
Bảo hành: Không tụt.
198 198⭐⭐⭐Video Views 0.25 5000 100000
Tốc độ: Hoàn thành trong vòng 1 - 5 ngày
Bảo hành: Không tụt.
231 Video Views 0.125 100 50000
162 Video Views 0.41 500 500000
Tốc độ: 100k+/ngày.
152 152⭐⭐⭐Video Views - thời gian xem 1 phút 0.35 15000 30000
Tốc độ: Hoàn thành trong vòng 1 - 5 ngày
Bảo hành: Không tụt.
Instagram
87 87⭐⭐⭐Video Views 0.09 1000 3000000
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: Nhanh.
98 No refill Follows 0.23 50 1000
383 Cheap Follows 0.50 50 3000
Tụt 20 - 30% hoặc hơn
Không bảo hành.
294 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 Followers tự động 1.02 50 100000
Thời gian bắt đầu: 0 - 2h
Tốc độ: 1k - 5k/ngày
Bảo hành: Tự động bù tụt 30 ngày.
63 Follows - bảo hành 30 ngày 3.00 200 20000
★★★

• Bắt đầu sau 0-2h
• Tốc độ nhanh.
366 Follows - bảo hành 30 ngày 3.00 200 20000
Bù nếu tụt >10%
26 Like 1.35 10 15000
★★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Bảo hành: Ít tụt
Tiktok
290 290⭐⭐⭐Views 0.07 100 10000000
57 57⭐⭐⭐Like 1.50 100 1000
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 100/ngày.
Others
125 PRIVATE 125 - video ≥1h 0.10 1 1
Kiếm tiền
259 Bán lại dịch vụ của chúng tôi 0.00 1 1
60% dịch vụ do chúng tôi sở hữu, có thể dễ dàng xử lý
Bạn có thể KIẾM TIỀN bằng cách bán lại dịch vụ của chúng tôi với giá cao hơn
Liên kết: Điền email / skype / facebook của bạn, chúng tôi sẽ thêm bạn.
Website - SEO
44 44⭐⭐⭐Gói 70+ PR10 SEO BackIinks thủ công trên các trang web DA100 và Edu Links 8.00 1 1
* Tạo thủ công 80 High Authority Backlinks từ các trang web hàng đầu thế giới, tất cả các bài đăng từ các miền duy nhất.
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 1 - 2 ngày.
Bạn có thể nhận được Báo cáo trong Excel.
123 Lượt truy cập trực tiếp 0.21 500 1000000
★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 48h
Tốc độ: 50k+ / ngày.
45 Lượt truy cập thời gian xem cao - Google Visitors 1.00 1000 100000
★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 48h
Tốc độ: 1k+ / ngày
Thời gian xem: 2 - 5 phút
Ghi chú: từ khóa của bạn.
Thiết kế
133 133⭐⭐⭐Thiết kế hình thu nhỏ video 5.00 1 1
Thiet ke Thumbnail thu hut nguoi xem
Link: Điền liên kết video của bạn:email / skype, chúng tôi sẽ gửi ảnh cho bạn
Gửi yêu cầu vào Ticket.
Ví dụ: http://youtube.com/watch?v=1fVWYl6ij:ads@gmail
Thời gian nhận: 0 - 48h.
235 235⭐⭐⭐Thiết kế Banner / Cover 12.00 1 1
Gửi yêu cầu vào Ticket, ghi chú loại banner bạn muốn (Facebook hoặc Youtube)
Thiết kế Banner / Cover cho Facebook and Youtube
Link: Điền email / skype, chúng tôi sẽ gửi ảnh cho bạn
Thời gian nhận: 0 - 72h.
236 236⭐⭐⭐⭐Thiết kế logo 86.90 1 1
Gửi yêu cầu vào Ticket
Thiết kế logo chuyên nghiệp
Link: Điền email / skype, chúng tôi sẽ gửi ảnh cho bạn
Thời gian nhận: 0 - 72h.
Chúng tôi mua...
256 4G Proxy 0.00 1 1
Liên kết: Điền email / skype / website của bạn, chúng tôi sẽ tìm bạn
Tiktok Livestream
394 Live Views - 30 minutes 1.30 100 10000
395 Live Views - 60 minutes 3.00 100 10000
396 Live Views - 90 minutes 4.00 100 10000
397 Live Views - 120 minutes 5.00 100 10000
398 Live Views - 180 minutes 6.00 100 10000
399 Live Views - 240 minutes 7.00 100 10000