ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Dịch vụ ĐƯỢC DÙNG NHIỀU NHẤT - KHUYẾN MÃI
461 4000h - video ≥2h - Không sử dụng nguồn lưu lượng khác 4.0125 1000 4000
0h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
457 457⭐⭐Facebook Likes bài đăng 2 - rẻ nhất thế giới / Like Post 0.245 100 100000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 2K+/ngày
Bảo hành: Ít tụt (hiện tại 0-15%)
467 Instagram Follows ít tụt 0.50 50 60000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 50K+/ngày
Bảo hành: Ít tụt (hiện tại 0-10%)
413 🆅🅸🅿413⭐⭐⭐⭐Views Trang chủ Youtube (Đưa video của bạn lên Trang chủ và xem) - thời gian xem rất cao 10-20 phút - Tốt nhất cho thứ hạng 1.60 300 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 10 - 20m phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
43 43⭐⭐⭐Youtube Live Stream Views – 300 người xem/24h - THỬ NGHIỆM 3.125 1000 3000
100% view người thật!
Kèm thích
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Order 1000 = Đồng thời trung bình ~300 người xem sẽ ở lại trong 24 giờ
https://prnt.sc/vl8l0g
415 Youtube 4000h tự động - video ≥2h - Không sử dụng nguồn lưu lượng khác 4.35 1000 4000
12h bắt đầu và 500 / ngày, Không tụt, bảo hành 30 ngày
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Nguồn view khác gây ra ít giờ hơn, không hỗ trợ cho trường hợp này.
424 424⭐⭐⭐⭐View mạng xã hội thời gian xem rất cao 60 phút, video ≥1h 5.00 200 5000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: ~60 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
419 ⭐⭐Facebook Follow trang cá nhân ít tụt / Profile follow less drop 0.60 200 20000
431 🅰©🆅🅸🅿431⭐⭐⭐Youtube Subscriber THỰC 23.30 100 100000
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 200 - 500/day
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
456 🅰©Facebook Live Views - 30 minutes 2.15 50 2000
423 TỐC ĐỘ HIỆN TẠI: 10K-50K/NGÀY Views Youtube thực THỨ HẠNG từ mạng xã hội - Thời gian xem cao 50K-500K+/NGÀY 1.30 1000 500000
Thời gian xem ~3 phút
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 500K/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 365 ngày.
54 ©Gói Facebook Post seeding 43.40 1 1
Bạn sẽ nhận được:
10K LIKE (ít tụt), 100 CMT, 50 SHARE TRONG VÒNG 24-48H.
YouTube Views - SEO nâng cao + Giờ xem NHÀ CUNG CẤP CHÍNH
426 🅰 © 🆅🅸🅿426⭐⭐⭐⭐Views - Nguồn Đề xuất + Trang chủ + Tìm kiếm - thời gian xem rất cao 10-20 phút kèm LIKE - Tốt nhất cho SEO thứ hạng 1.70 500 20000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 2000+/ngày
Thời gian xem: 10 - 20m phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
Ảnh chụp màn hình Thống kê: https://prnt.sc/1tfxfdc
393 🆅🅸🅿393⭐⭐⭐⭐Views Trang chủ Youtube (Đưa video của bạn lên Trang chủ và xem) - thời gian xem rất cao 10-20 phút - Tốt nhất cho thứ hạng 1.80 300 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 10 - 20m phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
363 🆅🅸🅿363⭐⭐⭐⭐View đề xuất từ các video có lượt xem khủng từ vài triệu cho đến tỷ views thời gian xem rất cao 10-20 phút - Tốt nhất cho thứ hạng 1.85 300 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 10 - 20m phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
427 🆅🅸🅿427⭐⭐⭐⭐View đề xuất từ các video cùng một chủ đề thời gian xem rất cao 10-20 phút - Tốt nhất cho thứ hạng 2.00 1000 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 10 - 20m phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
371 🆅🅸🅿371⭐⭐⭐⭐View đề xuất từ các video top 50 video trending US thời gian xem rất cao 10-20 phút - Tốt nhất cho thứ hạng 2.00 300 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 10 - 20m phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
358 🆅🅸🅿358⭐⭐⭐⭐⭐View đề xuất từ các video cùng chủ đề thời gian xem FULL + LIKES + COMMENTS + SEO 6.00 1000 10000
Dành cho video ≤15m
Gói bao gồm: SEO + seeding và tương tác thực
315 🆅🅸🅿315⭐⭐⭐⭐ĐẶC BIỆT 1KVIEW Tất cả trong một - View đề xuất & tìm kiếm tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 15 phút, rất tốt cho phát triển kênh 2.30 500 10000
Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình / bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Ghi chú: video sẽ đề xuất video của bạn 1, video sẽ đề xuất video của bạn 2,...(max 5) | từ khóa 1, từ khóa 2,...(max 5)
VD: https://www.youtube.com/watch?v=60ItHLz5WEA,https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 | mv,good mv,song

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 15 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
384 🆅🅸🅿384⭐⭐⭐⭐ĐẶC BIỆT 1KVIEW - View đề xuất tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 15 phút, rất tốt cho phát triển kênh 2.30 500 10000
Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Ghi chú: video sẽ đề xuất video của bạn 1, video sẽ đề xuất video của bạn 2,...(max 5)
VD: https://www.youtube.com/watch?v=60ItHLz5WEA,https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 15 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
386 🆅🅸🅿386⭐⭐⭐⭐ĐẶC BIỆT 1KVIEW - View tìm kiếm tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 15 phút, rất tốt cho phát triển kênh 2.30 500 10000
Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Ghi chú: từ khóa 1, từ khóa 2,...(max 5)
VD: mv,good mv,song

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 15 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
385 🆅🅸🅿385⭐⭐⭐⭐ĐẶC BIỆT 1KVIEW - View đề xuất tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 30 phút, rất tốt cho phát triển kênh 3.50 500 10000
Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Ghi chú: video sẽ đề xuất video của bạn 1, video sẽ đề xuất video của bạn 2,...(max 5)
VD: https://www.youtube.com/watch?v=60ItHLz5WEA,https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 30 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
387 🆅🅸🅿387⭐⭐⭐⭐ĐẶC BIỆT 1KVIEW - View tìm kiếm tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 30 phút, rất tốt cho phát triển kênh 3.50 500 10000
Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Ghi chú: từ khóa 1, từ khóa 2,...(max 5)
VD: mv,good mv,song

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 30 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
241 🆅🅸🅿241⭐⭐⭐⭐ĐẶC BIỆT 1KVIEW Tất cả trong một - View đề xuất & tìm kiếm tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 30 phút, rất tốt cho phát triển kênh 3.50 500 10000
Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình / bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Ghi chú: video sẽ đề xuất video của bạn 1, video sẽ đề xuất video của bạn 2,...(max 5) | từ khóa 1, từ khóa 2,...(max 5)
VD: https://www.youtube.com/watch?v=60ItHLz5WEA,https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 | mv,good mv,song

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 30 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
348 🆅🅸🅿348⭐⭐⭐⭐View đề xuất từ các video có lượt xem khủng từ vài triệu cho đến tỷ views thời gian xem rất cao 15 phút - Tốt nhất cho thứ hạng 2.00 300 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 15 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
352 🆅🅸🅿352⭐⭐⭐⭐View đề xuất từ các video có lượt xem khủng từ vài triệu cho đến tỷ views thời gian xem rất cao 30 phút - Tốt nhất cho thứ hạng 3.50 300 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 30 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
404 Gửi URL + Ping video tới các công cụ tìm kiếm 0.15 1 1
Gửi URL + Ping video tới các công cụ tìm kiếm: Add url Google, Google Bing, Yahoo, Bing (MSN), Ask.com, Moreover (Technologies), Aol (search), Somewhere.com, Excite.com, Hotbot.com, Go.com, Lycos.com, Northernlight.com, Webcrawler.com, Voila.com, , Infomak.com, Coccoc.com, Whatuseek.comn, Anzwers.com, WebTop.com
YouTube Views giá rẻ - View có thể tụt ngẫu nhiên sau khi hoàn thành - Không bảo hành
212 Views không bảo hành - tức thì 0.50 1000 100000
Tụt 0 - 20% hoặc hơn
Không bảo hành.
Views - Bảo hành 30 ngày - Hiếm trường hợp tụt
218 Views - bảo hành 30 ngày 1.00 500 1000000
376 ⭐⭐⭐Views ĐỀ XUẤT + tương tác 0.99 200 200000
Thời gian bắt đầu: 0-12h
Tốc độ: 1k - 5k/ngày
369 Views - bảo hành 30 ngày 2 1.30 500 100000
401 Views - bảo hành 30 ngày thời gian xem cao + tương tác 1.20 500 500000
239 239⭐⭐⭐⭐1KVIEW Youtube Views lên tiền, thời gian xem cao + LIKES (độc quyền và hoạt động tốt kể từ giữa năm 2020) — $1.56 1.55 1000 40000
Có thể kèm likes
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: ~1k/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
206 206⭐⭐⭐1KVIEW Youtube Views lên tiền, thời gian xem cao + LIKES (độc quyền và hoạt động tốt kể từ giữa năm 2020) — $1.56 1.62 1000 30000
Có thể kèm likes
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: ~1k/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
322 ⭐⭐⭐Views ĐỀ XUẤT - tức thì 1.88 500 100000
340 ⭐⭐⭐⭐Views ĐỀ XUẤT - tức thì 2.40 500 100000
156 156⭐⭐⭐⭐Views ĐỀ XUẤT - tức thì 2.97 100 100000
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 5k - 10k/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
Views - Bảo hành 365 ngày - Chất lượng cao - Không tụt cho đến hiện tại
390 Views thực THỨ HẠNG từ mạng xã hội - Thời gian xem cao 20K+/NGÀY 1.42 1000 100000
Thời gian xem ~3 phút
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 20K/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 365 ngày.
130 TỐC ĐỘ HIỆN TẠI: 10K-50K/NGÀY Views thực THỨ HẠNG từ mạng xã hội - Thời gian xem cao 20K-10TR/NGÀY 1.50 1000 500000
Thời gian xem ~3 phút
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 20K - 10TR/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 180 ngày.
126 View quảng cáo link 2.40 1000 1000
★★★★★

EAV ™ - Lượt xem quảng cáo nhúng
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: ~1k+/ngày
Bảo hành: 365 ngày
Video của bạn có thể nhận được sự tương tác của người xem: Thích / Không thích / Nhận xét / Người đăng ký.
364 Views - bảo hành 365 ngày thời gian xem cao - Nhanh 1.65 1000 1000000
271 271⭐⭐⭐Views người thực ADS thứ 3 1.80 10000 1000000
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 50k+/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 365 ngày.
411 411⭐⭐⭐Views người thực ADS thứ 3 1.80 20000 1000000
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 200k+/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 365 ngày.
YouTube Subscribers
243 🅰©243⭐⭐⭐Subscriber THỰC 24.70 100 10000
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 250 - 500/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành tự động 30 ngày
Tự động hủy nếu ẩn subscribers.
400 🅰©🆅🅸🅿400⭐⭐⭐Subscribers THỰC 24.70 100 10000
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 250 - 500/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành tự động 30 ngày
Tự động hủy nếu ẩn subscribers.
177 Subscriber kèm view, like 24.05 500 1000
Thời gian bắt đầu: 0-24h
Tốc độ:~100/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
450 450⭐⭐⭐Youtube Subscriber THỰC - Nút Refill 21.20 50 5000
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 30 - 50//ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
1KVIEW YouTube View 4000H thời gian xem rất cao
287 287⭐⭐⭐⭐View mạng xã hội thời gian xem rất cao 60 phút, video ≥1h 5.45 200 5000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 50 - 60 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
345 345⭐⭐⭐⭐View đề xuất từ các video có lượt xem khủng từ vài triệu cho đến tỷ views thời gian xem rất cao 60 phút - Tốt nhất để bật kiếm tiền , video ≥1h 5.50 200 5000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 50 - 60 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
145 145⭐⭐⭐⭐ĐẶC BIỆT 1KVIEW - View đề xuất & tìm kiếm tùy chỉnh thời gian xem rất cao 60 phút, video ≥1h 5.875 500 5000
Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình / bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Ghi chú: video sẽ đề xuất video của bạn 1, video sẽ đề xuất video của bạn 2,...(max 5) | từ khóa 1, từ khóa 2,...(max 5)
VD: https://www.youtube.com/watch?v=60ItHLz5WEA,https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 | mv,good mv,song

⌛ Starting time: 0 - 12h
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 50 - 60 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
288 288⭐⭐⭐⭐View mạng xã hội thời gian xem rất cao 120 phút, video ≥2h 8.80 200 3000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 100 - 120 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
346 346⭐⭐⭐⭐View đề xuất từ các video có lượt xem khủng từ vài triệu cho đến tỷ views thời gian xem rất cao 120 phút - Tốt nhất để bật kiếm tiền , video ≥2h 8.80 200 3000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 100 - 120 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
325 325⭐⭐⭐⭐View mạng xã hội thời gian xem rất cao 15 phút, video ≥15p 2.30 300 10000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 15 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
289 289⭐⭐⭐⭐View mạng xã hội thời gian xem rất cao 30 phút, video ≥30p 3.60 300 10000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 25 - 30 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
1KVIEW YouTube View 4000H thời gian xem rất cao LITE
436 Social Views 60 minutes retention, video ≥1h - NO SUPPORT ON LACK HOUR DUE TO OTHER TRAFFIC 4.685 200 5000
0h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
439 Suggested Views 60 minutes retention, video ≥1h - NO SUPPORT ON LACK HOUR DUE TO OTHER TRAFFIC 4.685 200 5000
0h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
438 Homepage Views 60 minutes retention, video ≥1h - NO SUPPORT ON LACK HOUR DUE TO OTHER TRAFFIC 4.685 200 5000
0h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
445 Social Views 15 minutes retention, video ≥15m - NO SUPPORT ON LACK HOUR DUE TO OTHER TRAFFIC 1.78 300 10000
0h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
446 Suggested Views 15 minutes retention, video ≥15m - NO SUPPORT ON LACK HOUR DUE TO OTHER TRAFFIC 1.78 300 10000
0h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
447 Homepage Views 15 minutes retention, video ≥15m - NO SUPPORT ON LACK HOUR DUE TO OTHER TRAFFIC 1.78 300 10000
0h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
442 Social Views 30 minutes retention, video ≥30m - NO SUPPORT ON LACK HOUR DUE TO OTHER TRAFFIC 2.989 300 10000
0h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
443 Suggested Views 30 minutes retention, video ≥30m - NO SUPPORT ON LACK HOUR DUE TO OTHER TRAFFIC 2.989 300 10000
0h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
444 Homepage Views 30 minutes retention, video ≥30m - NO SUPPORT ON LACK HOUR DUE TO OTHER TRAFFIC 2.989 300 10000
0h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
437 Social Views 120 minutes retention, video ≥2h - NO SUPPORT ON LACK HOUR DUE TO OTHER TRAFFIC 8.025 200 3000
0h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
460 Social Views 120 minutes retention, video ≥2h - NO SUPPORT ON LACK HOUR DUE TO OTHER TRAFFIC 8.025 200 3000
441 Suggested Views 120 minutes retention, video ≥2h - NO SUPPORT ON LACK HOUR DUE TO OTHER TRAFFIC 8.025 200 3000
0h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
440 Homepage Views 120 minutes retention, video ≥2h - NO SUPPORT ON LACK HOUR DUE TO OTHER TRAFFIC 8.025 200 3000
0h start and 500/day, Nodrop, 30 days warranty
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭: Other traffic cause less hours, no support for this case.
Youtube Giờ xem
406 4000h - video ≥2h - Không sử dụng nguồn lưu lượng khác 4.48 1000 4000
12h bắt đầu và 500 / ngày, Không tụt, bảo hành 30 ngày
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Nguồn view khác gây ra ít giờ hơn, không sử dụng.
96 4000h - video ≥1h - Không sử dụng nguồn lưu lượng khác 5.00 1000 4000
12h bắt đầu và 500 / ngày, Không tụt, bảo hành 30 ngày
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Nguồn view khác gây ra ít giờ hơn, không sử dụng.
382 4000h - video ≥30m - Không sử dụng nguồn lưu lượng khác 7.00 1000 4000
12h bắt đầu và 500 / ngày, Không tụt, bảo hành 30 ngày
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Nguồn view khác gây ra ít giờ hơn, không sử dụng.
380 4000h - video ≥15m - Không sử dụng nguồn lưu lượng khác 7.80 1000 4000
12h bắt đầu và 500 / ngày, Không tụt, bảo hành 30 ngày
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Nguồn view khác gây ra ít giờ hơn, không sử dụng.
422 Youtube 4000h đề xuất - video ≥2h - bảo hành 30 ngày 3.55 4000 4000
Thời gian bắt đầu: 0 - 48h
Tốc độ: 200+/ngày
Bảo hành: 30 ngày
470 Youtube 4000h đề xuất - video ≥2h - bảo hành 30 ngày 2 3.85 1000 4000
Thời gian bắt đầu: 0 - 48h
Tốc độ: 200+/ngày
Bảo hành: 30 ngày
469 Youtube 4000h đề xuất - video ≥1h - bảo hành 30 ngày 3.55 4000 4000
Thời gian bắt đầu: 0 - 48h
Tốc độ: 200+/ngày
Bảo hành: 30 ngày
471 Youtube 4000h đề xuất - video ≥1h - bảo hành 30 ngày 2 3.85 1000 4000
Thời gian bắt đầu: 0 - 48h
Tốc độ: 200+/ngày
Bảo hành: 30 ngày
Dịch vụ theo yêu cầu
158 🅡 PRIVATE 158 41.60 10 2000
227 100K Facebook Views 23.00 1 1
284 REAL Live Stream Views – 300 viewers / 30 days 65.00 1000 1000
373 Views suggested super HR from top 50 video trending Saudi Arabia videos - 10-15m retention 1.80 500 10000
374 Views suggested super HR from top 50 video trending Egypt videos - 10-15m retention 1.80 500 10000
372 Priorized Facebook Views 0.60 50000 500000
408 𝗦𝗨𝗚𝗚𝗘𝗦𝗧𝗘𝗗 Views + LIKE 1.00 100 1000000
Tương tác YouTube (Thích, Không thích, Bình luận)
466 ⭐⭐Like - Ít tụt 0.58 100 2000
409 ⭐⭐Like - Không tụt 2.85 20 20000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: ~1k/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
50 ⭐⭐Like - bảo hành 10 ngày 2.30 50 3000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 300 - 5000/ngày
Bảo hành: 10 ngày.
410 ⭐⭐Like - bảo hành 10 ngày 2.50 50 3000
464 464⭐⭐⭐Bình luận Emoji 7.50 10 1000
Tốc độ nhanh
Ảnh chụp màn hình: https://cdn.mypanel.link/aa7ed1/lz5lelzld01tyeam.PNG
129 129⭐⭐⭐Bình luận 20.00 20 100
Thời gian bắt đầu: 12-24h
Tốc độ: Nhanh.
89 Comments Like (UPVOTES) 6.00 100 30000
Tốc độ: Nhanh
View Live Stream / Công chiếu
389 ⭐⭐⭐Live Stream Views 2.10 1000 50000
Youtube Live Stream Views (24h, 3 ngày, 7 ngày) - Tự động hoàn một phần nếu phân phối ít hơn - THỬ NGHIỆM
414 43⭐⭐⭐Live Stream Views – 300 người xem/24h — $4.00 4.00 1000 3000
286 Live Youtube Stream Views – 200-300 người xem / 24h 3.15 1000 3000
100% view người thật!
Kèm thích
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Order 1000 = Đồng thời trung bình ~300 người xem sẽ ở lại trong 24 giờ
https://prnt.sc/vl8l0g
432 432⭐⭐⭐Live Stream Views – 1000 người xem/12h 5.00 1000 1000
282 282⭐⭐⭐Live Stream Views – 300 người xem/3 ngày 11.00 1000 2000
100% view người thật!
Kèm thích
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Order 1000 = Đồng thời trung bình ~300 người xem sẽ ở lại trong 3 ngày
https://prnt.sc/vl8l0g
283 283⭐⭐⭐Live Stream Views – 300 người xem/7 ngày 26.00 1000 2000
100% view người thật!
Kèm thích
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Order 1000 = Đồng thời trung bình ~300 người xem sẽ ở lại trong 7 ngày
https://prnt.sc/vl8l0g
403 Chat trong Live Stream 4.00 1 1
Thời gian bắt đầu: 0 - 10p
Mỗi lần comment cách nhau 20-30 giây
Dịch vụ này có thể sao chép cuộc trò chuyện từ một luồng trực tiếp khác, bạn có thể điền nội dung tùy chỉnh của riêng mình vào mục Link hoặc đưa liên kết của bất kỳ luồng trực tiếp nào bạn muốn sao chép.
Facebook - Like, Bình luận bài đăng
219 Like Post thực 2.00 20 100
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 1k+/ngày
Bảo hành: 0 ngày.
🅰©Facebook - 𝐕𝐈𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐌 🇻🇳
388 ⭐⭐Likes bài đăng 1 0.27 100 100000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 2K+/ngày
Bảo hành: Ít tụt (hiện tại 0-15%)
321 ⭐⭐Likes bài đăng 1 0.46 50 1000
Chạy dư x1.5 - x2
46 ⭐⭐Likes bài đăng 1 1.00 100 5000
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Tụt 15 - 20% hoặc hơn
Không bảo hành.
299 ⭐⭐⭐Likes bài đăng 2 bấm tay 3.80 100 1000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tụt 5 - 10% hoặc hơn
Không bảo hành.
377 301⭐⭐⭐Follow trang cá nhân 2 0.65 1000 10000
301 301⭐⭐⭐Follow trang cá nhân 2 bấm tay 3.50 1000 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tụt 5 - 10% hoặc hơn
Bảo hành 30 ngày
302 Tăng Likes cho bình luận 5.00 10 20000
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Lưu ý: Để copy link chứa bình luận, Nhấp chuột phải vào thời gian của bình luận và sao chép liên kết. Liên kết có chứa "comment_id=" là liên kết đúng.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/tran.thanh.ne/posts/331066998383576?comment_id=334674518022824
182 Like Page 3.80 500 5000
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 500+/ngày
Tụt 5 - 10% hoặc hơn
Không bảo hành.
10 ⭐⭐Follow trang cá nhân 1 2.00 100 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tụt 5 - 10% hoặc hơn
Không bảo hành.
303 ⭐⭐Yêu thích bài đăng 1 1.70 50 5000
304 ⭐⭐Haha bài đăng 1 1.70 50 5000
305 ⭐⭐Wow bài đăng 1 1.70 50 5000
306 ⭐⭐Likes bài đăng 1 1.70 50 5000
307 ⭐⭐Buồn bài đăng 1 1.70 50 5000
308 ⭐⭐Phẫn nộ bài đăng 1 1.70 50 5000
Facebook Livestream Views - rẻ nhất thế giới
203 🅰©Live Views - 30 minutes 2.15 50 2000
★★★★★

Thời gian bắt đầu: 5 phút
Thời gian xem: ≈30 phút
309 🅰©Live Views - 45 minutes 3.50 50 2000
453 🅰©Live Views - 60 minutes 4.50 50 2000
370 🅰©Live Views - 90 minutes 5.70 50 2000
310 🅰©Live Views - 120 minutes 8.00 50 2000
311 🅰©Live Views - 150 minutes 10.00 50 2000
313 🅰©Live Views - 180 minutes 12.00 50 2000
454 🅰©Live Views - 210 minutes 13.00 50 2000
455 🅰©Live Views - 240 minutes 14.50 50 2000
Facebook Video Views
162 Video Views 0.41 1 2
Tốc độ: 100k+/ngày.
Instagram
87 87⭐⭐⭐Video Views 0.09 1000 3000000
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: Nhanh.
383 383🅰©Follows 0.51 50 60000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 50K+/ngày
Bảo hành: Ít tụt (hiện tại 0-10%)
26 Like 1.35 10 15000
★★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Bảo hành: Ít tụt
Tiktok
459 ⭐⭐⭐Views 0.001 100 10000000
Siêu nhanh
290 290⭐⭐⭐Views 0.07 100 10000000
Siêu nhanh
448 ⭐⭐⭐Views QUẢNG CÁO THỰC + lượt thích, lượt chia sẻ và người theo dõi - ĐIỀN LINK ĐÚNG NHƯ MÔ TẢ 0.30 30000 50000000
QUAN TRỌNG Mục Link không phải là liên kết video, vui lòng điền Mã ủy quyền quảng cáo. Hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=J8mqMel7OL8
462 ⭐⭐⭐Views QUẢNG CÁO THỨ 3 + lượt thích 0.17 30000 5000000
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: Nhanh
449 ⭐⭐⭐Views QUẢNG CÁO THỰC + lượt thích, lượt chia sẻ và người theo dõi VN - ĐIỀN LINK ĐÚNG NHƯ MÔ TẢ 0.40 20000 50000000
QUAN TRỌNG Mục Link không phải là liên kết video, vui lòng điền Mã ủy quyền quảng cáo. Hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=J8mqMel7OL8
57 57⭐⭐⭐Like 1.50 100 1000
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 100/ngày.
34 34⭐⭐⭐Follows 0.65 100 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 200+/ngày
Bảo hành: Không hoặc ít tụt
412 Random Comments 15.00 10 50
Minh họa: https://prnt.sc/1q9zqeo
Tiktok Livestream
394 Live Views - 30 minutes 1.30 100 10000
395 Live Views - 60 minutes 3.00 100 10000
396 Live Views - 90 minutes 4.00 100 10000
397 Live Views - 120 minutes 5.00 100 10000
398 Live Views - 180 minutes 6.00 100 10000
399 Live Views - 240 minutes 7.00 100 10000
Website - SEO
45 Lượt truy cập thời gian xem cao - Google Visitors 1.00 1000 100000
★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 48h
Tốc độ: 1k+ / ngày
Thời gian xem: 2 - 5 phút
Ghi chú: từ khóa của bạn.
Telegram
468 Telegram Members 1.77 100 250000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 50K+/ngày
Bảo hành: Ít tụt (hiện tại 0-10%)
Others
125 PRIVATE 125 - video ≥1h 0.10 1 1
425 Live stream p.s 3.325 1000 100000
458 IO458 2.00 1000 1000
463 Subscribers FASTER 22.10 10000 100000
Kiếm tiền
259 Bán lại dịch vụ của chúng tôi 0.00 1 1
60% dịch vụ do chúng tôi sở hữu, có thể dễ dàng xử lý
Bạn có thể KIẾM TIỀN bằng cách bán lại dịch vụ của chúng tôi với giá cao hơn
Liên kết: Điền email / skype / facebook của bạn, chúng tôi sẽ thêm bạn.
Thiết kế
133 133⭐⭐⭐Thiết kế hình thu nhỏ video 5.00 1 1
Thiet ke Thumbnail thu hut nguoi xem
Link: Điền liên kết video của bạn:email / skype, chúng tôi sẽ gửi ảnh cho bạn
Gửi yêu cầu vào Ticket.
Ví dụ: http://youtube.com/watch?v=1fVWYl6ij:ads@gmail
Thời gian nhận: 0 - 48h.
235 235⭐⭐⭐Thiết kế Banner / Cover 12.00 1 1
Gửi yêu cầu vào Ticket, ghi chú loại banner bạn muốn (Facebook hoặc Youtube)
Thiết kế Banner / Cover cho Facebook and Youtube
Link: Điền email / skype, chúng tôi sẽ gửi ảnh cho bạn
Thời gian nhận: 0 - 72h.
236 236⭐⭐⭐⭐Thiết kế logo 86.90 1 1
Gửi yêu cầu vào Ticket
Thiết kế logo chuyên nghiệp
Link: Điền email / skype, chúng tôi sẽ gửi ảnh cho bạn
Thời gian nhận: 0 - 72h.
Chúng tôi mua...
256 4G Proxy 0.00 1 1
Liên kết: Điền email / skype / website của bạn, chúng tôi sẽ tìm bạn