ID Service Rate per 1000 Min order Max order
1KVIEW YouTube View thời gian xem rất cao nguồn di động
287 287⭐⭐⭐⭐View thời gian xem rất cao 60p - video ≥1h — $7.25 6.25 500 4000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 50 - 60 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
288 288⭐⭐⭐⭐View thời gian xem rất cao 120p, video ≥2h 10.25 500 3000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500+/ngày
Thời gian xem: 100 - 120 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
Youtube Watch Time
246 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 Giờ xem - video ≥1h 4.875 1000 4000
Tốc độ: 4000h trong vòng 7 - 15 ngày
Bảo hành: Bảo hành 30 ngày.
YouTube Views
212 Views không bảo hành - tức thì 0.80 1000 20000
Tụt 0 - 20% hoặc hơn
Không bảo hành.
206 206⭐⭐⭐1KVIEW Youtube Views lên tiền, thời gian xem cao + LIKES (độc quyền và hoạt động tốt kể từ giữa năm 2020) — $1.56 1.58 1000 10000
Có thể kèm likes
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: ~1k/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
5-20% lượt xem có thể cập nhật chậm vì nó đến từ thiết bị di động bên ngoài
218 Views - bảo hành 30 ngày 1.50 100 1000000
Thời gian bắt đầu: 0 - 3h
Tốc độ: 5k - 10k/ngày
Bảo hành: 30 ngày.
130 Views THỨ HẠNG từ mạng xã hội - Thời gian xem cao 1.85 3000 500000
Thời gian xem trên 3 phút
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 100K - 500k/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
126 View quảng cáo link 2.40 1000 1000
★★★★★

EAV ™ - Lượt xem quảng cáo nhúng
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: ~1k+/ngày
Bảo hành: 90 ngày
Video của bạn có thể nhận được sự tương tác của người xem: Thích / Không thích / Nhận xét / Người đăng ký.
156 156⭐⭐⭐⭐Views ĐỀ XUẤT - tức thì 2.97 100 100000
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 5k - 10k/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
271 271⭐⭐⭐Views người thực ADS thứ 3 2.25 20000 1000000
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 100k+/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 180 ngày.
Youtube Live Stream Views (24h, 3 ngày, 7 ngày)
43 43⭐⭐⭐Live Stream Views – 300 người xem/24h — $4.00 4.00 1000 2000
100% view người thật!
Kèm thích
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Order 1000 = Đồng thời trung bình ~300 người xem sẽ ở lại trong 24 giờ
https://prnt.sc/vl8l0g
282 282⭐⭐⭐Live Stream Views – 300 người xem/3 ngày 12.00 1000 2000
100% view người thật!
Kèm thích
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Order 1000 = Đồng thời trung bình ~300 người xem sẽ ở lại trong 3 ngày
https://prnt.sc/vl8l0g
283 283⭐⭐⭐Live Stream Views – 300 người xem/7 ngày 25.00 1000 2000
100% view người thật!
Kèm thích
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Order 1000 = Đồng thời trung bình ~300 người xem sẽ ở lại trong 7 ngày
https://prnt.sc/vl8l0g
YouTube View thời gian xem rất cao giá rẻ (TỤT MẠNH)
279 279⭐⭐View thời gian xem rất cao 50-60p - video ≥1h — $1.787 3.50 100 2000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Lượt xem có thể bị xóa theo tỷ lệ ngẫu nhiên sau khi hoàn thành đơn hàng, vì vậy chỉ áp dụng cho những người dùng muốn bật kiếm tiền nhanh chóng và sau đó tạo nội dung thịnh hành (reupload, Tin tức ...)

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 400+/ngày
Thời gian xem: 50 - 60 phút
Bảo hành: Bảo hành 0 ngày.
280 280⭐⭐View thời gian xem rất cao 90-120p, video ≥2h 6.50 100 2000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Lượt xem có thể bị xóa theo tỷ lệ ngẫu nhiên sau khi hoàn thành đơn hàng, vì vậy chỉ áp dụng cho những người dùng muốn bật kiếm tiền nhanh chóng và sau đó tạo nội dung thịnh hành (reupload, Tin tức ...)

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 400+/ngày
Thời gian xem: 100 - 120 phút
Bảo hành: Bảo hành 0 ngày.
281 281⭐⭐View thời gian xem rất cao 25-30p - video ≥30p 1.80 100 2000
𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt

Lượt xem có thể bị xóa theo tỷ lệ ngẫu nhiên sau khi hoàn thành đơn hàng, vì vậy chỉ áp dụng cho những người dùng muốn bật kiếm tiền nhanh chóng và sau đó tạo nội dung thịnh hành (reupload, Tin tức ...)

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 400+/ngày
Thời gian xem: 25 - 30 phút
Bảo hành: Bảo hành 0 ngày.
Dịch vụ chọn lọc
239 239⭐⭐⭐⭐1KVIEW Youtube Views lên tiền, thời gian xem cao + LIKES (độc quyền và hoạt động tốt kể từ giữa năm 2020) — $1.56 1.60 1000 30000
Có thể kèm likes
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: ~1k/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày
10 - 20% lượt xem có thể cập nhật chậm vì nó đến từ thiết bị di động bên ngoài.
275 275⭐⭐⭐Facebook Video Views 0.24 5000 500000
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 30k+/ngày
Bảo hành: Không tụt.
286 286⭐⭐⭐⭐Live Youtube Stream Views – 300 người xem / 24h — $3.80 4.00 1000 2000
100% view người thật!
Kèm thích
Thời gian bắt đầu: 0 - 15p
Order 1000 = Đồng thời trung bình ~300 người xem sẽ ở lại trong 24 giờ
https://prnt.sc/vl8l0g
YouTube ADS Views
245 245⭐⭐⭐Views quảng cáo ADS - bắt đầu 48 giờ, video ≤6p 1.15 20000 5000000
Video ngắn hơn 6p
Tốc độ: 10k - 1m+ lượt xem trong vòng 2 - 7 ngày
- Không có bản quyền
- Không có từ khóa lạm dụng
- Không có hình ảnh khỏa thân
- Không có video tiếng Ba Tư
- Không súng / Ma túy / Máu / Chính trị.
266 245⭐⭐⭐Views quảng cáo ADS Discovery - bắt đầu 48 giờ, video ≤ 6m, Nhắm quốc gia, TỐT ĐỂ BÁN SẢN PHẨM 3.00 10000 500000
Tốc độ: 10k - 1m+ lượt xem trong vòng 2 - 7 ngày
- Không có bản quyền
- Không có từ khóa lạm dụng
- Không có hình ảnh khỏa thân
- Không có video tiếng Ba Tư
- Không súng / Ma túy / Máu / Chính trị.
285 245⭐⭐⭐Views quảng cáo ADS - bắt đầu 48 giờ, video >6p 1.83 10000 1000000
Video >6p
Tốc độ: 10k - 1m+ lượt xem trong vòng 2 - 7 ngày
- Không có bản quyền
- Không có từ khóa lạm dụng
- Không có hình ảnh khỏa thân
- Không có video tiếng Ba Tư
- Không súng / Ma túy / Máu / Chính trị.
YouTube Subscribers
210 Subscribers THỰC 18.00 50 10000
NGƯỜI DÙNG THỰC, ẢNH: https://prnt.sc/s5kitq
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 50 - 100/ ngày
Bảo hành: Bảo hành 30 ngày.
177 Subscriber kèm view, like 20.00 1000 2000
Tốc độ: 1000 sub trong vòng 6 - 10 ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
158 158⭐⭐⭐Subscribers 32.00 10 10000
NGƯỜI DÙNG THỰC, ẢNH: https://prnt.sc/s5kitq
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 100 - 200/day
Bảo hành: Bảo hành 30 ngày.
Tương tác YouTube (Thích, Không thích, Bình luận)
50 50 MỚI⭐⭐Like thực ( 28/1/2021) 2.70 100 3000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 300 - 5000/ngày
Bảo hành: 10 ngày.
Facebook - Like, Bình luận bài đăng
46 46⭐⭐⭐Like Post VN 2.50 100 1000
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tụt hoặc hơn
Không bảo hành.
219 Like Post thực 2.00 50 1000
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 1k+/ngày
Bảo hành: 0 ngày.
Facebook Follow trang cá nhân
10 10⭐⭐⭐Follow trang cá nhân VN - không tụt 3.50 1000 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: Lên đến 50k/ngày
***
Yêu cầu:
1. Cho phép mọi người theo dõi, kết bạn
2. Công khai danh sách bạn bè
3. Hiện số theo dõi ở mục giới thiệu trên trang cá nhân.
Facebook Video / Livestream Views
198 198⭐⭐⭐Video Views 0.24 5000 500000
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 30k+/ngày
Bảo hành: Không tụt.
152 152⭐⭐⭐Video Views - thời gian xem 1 phút 0.25 15000 30000
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 10k+/ngày
Thời gian xem: 1+ phút.
9 600k phút xem - video ≥1h 15.00 1 1
Tốc độ: 600k phút xem trong vòng 2 - 5 ngày.
162 Video Views 0.35 500 50000
Tốc độ: 100k+/ngày.
Instagram
87 87⭐⭐⭐Video Views 0.09 1000 3000000
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: Nhanh.
294 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 Followers tự động 1.80 300 10000
Thời gian bắt đầu: 0 - 2h
Tốc độ: 1k - 5k/ngày
Bảo hành: Tự động bù tụt 30 ngày.
Tiktok
290 290⭐⭐⭐Views 0.04 500 100000
34 34⭐⭐⭐Follows 2.10 50 2000
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 500+/ngày.
57 57⭐⭐⭐Like 2.00 100 3000
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 100/ngày.
Kiếm tiền
259 Bán lại dịch vụ của chúng tôi 0.00 1 1
60% dịch vụ do chúng tôi sở hữu, có thể dễ dàng xử lý
Bạn có thể KIẾM TIỀN bằng cách bán lại dịch vụ của chúng tôi với giá cao hơn
Liên kết: Điền email / skype / facebook của bạn, chúng tôi sẽ thêm bạn.
Website - SEO
44 44⭐⭐⭐Gói 70+ PR10 SEO BackIinks thủ công trên các trang web DA100 và Edu Links 8.00 1 1
* Tạo thủ công 80 High Authority Backlinks từ các trang web hàng đầu thế giới, tất cả các bài đăng từ các miền duy nhất.
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 1 - 2 ngày.
Bạn có thể nhận được Báo cáo trong Excel.
Private (Không sử dụng)
262 BC - NRV 0.35 100 100000
227 227⭐⭐⭐⭐Swp**** - 100K Facebook Views 22.00 1 1
284 REAL Live Stream Views – 300 viewers / 30 days 65.00 1000 1000
Thiết kế
133 133⭐⭐⭐Thiết kế hình thu nhỏ video 5.00 1 1
Thiet ke Thumbnail thu hut nguoi xem
Link: Điền liên kết video của bạn:email / skype, chúng tôi sẽ gửi ảnh cho bạn
Gửi yêu cầu vào Ticket.
Ví dụ: http://youtube.com/watch?v=1fVWYl6ij:ads@gmail
Thời gian nhận: 0 - 48h.
235 235⭐⭐⭐Thiết kế Banner / Cover 12.00 1 1
Gửi yêu cầu vào Ticket, ghi chú loại banner bạn muốn (Facebook hoặc Youtube)
Thiết kế Banner / Cover cho Facebook and Youtube
Link: Điền email / skype, chúng tôi sẽ gửi ảnh cho bạn
Thời gian nhận: 0 - 72h.
236 236⭐⭐⭐⭐Thiết kế logo 86.90 1 1
Gửi yêu cầu vào Ticket
Thiết kế logo chuyên nghiệp
Link: Điền email / skype, chúng tôi sẽ gửi ảnh cho bạn
Thời gian nhận: 0 - 72h.
Chúng tôi mua...
256 4G Proxy 0.00 1 1
Liên kết: Điền email / skype / website của bạn, chúng tôi sẽ tìm bạn