ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Dịch vụ độc quyền
183 ⭐ Youtube View thời gian xem cao - chậm, giống như thực 1.70 300 10000
★★★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 200 - 400/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
184 [🎁 KHUYẾN MÃI] Youtube Views người thực 1.44 10000 1000000
★★★★★

Tốc độ: 20k - 1m+ lượt xem trong vòng 2 - 5 ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 180 ngày.

- Không 18+
192 Youtube Combo 1000 Subscribers + 2500-5000 views + 500-1000 likes 19.90 1 1
★★★★★

Combo 1000 Subscribers + 2500 - 5000 views + 500 - 1000 likes
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 80 - 150/ngày
Bảo hành: 60 ngày.
185 ⭐ Youtube View thời gian xem rất cao - video ≥2h, thời gian xem 120p, IP thực, độc quyền, ổn định kể từ 01.2020 14.20 100 2500
★★★★★

𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt."

Thời gian bắt đầu: 0 - 6h
Tốc độ: 400+/day
Nguồn lưu lượng: Nhiều nguồn (Tìm kiếm, Đề xuất, Xã hội)
Thời gian xem: 100 - 120 phút (Ảnh: https://prnt.sc/ric8t0)
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
188 ⭐ Youtube View thời gian xem rất cao - video ≥1h, thời gian xem 60p, IP thực, độc quyền, ổn định kể từ 01.2020 7.10 100 5000
★★★★★

𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt."

Thời gian bắt đầu: 0 - 6h
Tốc độ: 400+/day
Nguồn lưu lượng: Nhiều nguồn (Tìm kiếm, Đề xuất, Xã hội)
Thời gian xem: 50 - 60 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
189 🆅🅸🅿 Youtube View đề xuất tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 120p, rất tốt cho phát triển kênh 4.50 100 2000
★★★★

Views đề xuất theo video chỉ định: Bạn có thể chọn bất kỳ video Youtube nào để đề xuất video của mình
Định dạng liên kết: video của bạn:video sẽ đề xuất video của bạn 1, video sẽ đề xuất video của bạn 2,...(max 5)
Ví dụ: https://www.youtube.com/watch?v=vjZsxtlJ-_M:https://www.youtube.com/watch?v=60ItHLz5WEA,https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0
Ảnh: http://prnt.sc/rpyt3w
⌛ Starting time: 0 - 12h
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 300+/ngày
Thời gian xem: 25 - 30 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
190 🆅🅸🅿 Youtube View tìm kiếm tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 30p, rất tốt cho phát triển kênh 4.50 100 2000
★★★★

Views tìm kiếm tùy chỉnh: Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Định dạng liên kết: video của bạn: từ khóa 1, từ khóa 2,...(max 5)
Ví dụ: https://www.youtube.com/watch?v=vjZsxtlJ-_M:v, good mv, song
Ảnh: https://prnt.sc/rts9rp
⌛ Starting time: 0 - 12h
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 300+/ngày
Thời gian xem: 25 - 30 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
199 Facebook Video Views - thời gian xem 1 phút 0.30 30000 30000
★★★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 5k - 30k+/ngày
Thời gian xem: 1+ phút.
194 Website Gói 80 PR10 SEO BackIinks thủ công trên các trang web DA100 và Edu Links 7.00 1 1
★★★

* Tạo thủ công 80 High Authority Backlinks từ các trang web hàng đầu thế giới, tất cả các bài đăng từ các miền duy nhất.
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 1 - 2 ngày.
Bạn có thể nhận được Báo cáo trong Excel.
202 Views quảng cáo ADS discovery - bắt đầu 48 giờ 2.00 10000 10000000
★★★★★

Tốc độ: 2k - 10k+ lượt xem trong vòng 2 - 5 ngày
- Không có bản quyền
- Không có từ khóa lạm dụng
- Không có hình ảnh khỏa thân
- Không có video tiếng Ba Tư
- Không súng / Ma túy / Máu / Chính trị.
YouTube Views
206 Views - bảo hành 30 ngày 1.50 1000 1000000
154 ⭐ View thời gian xem cao - chậm, giống như thực 1.70 300 10000
★★★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 200 - 400/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
165 Views người thực 1.44 10000 1000000
★★★★★

Tốc độ: 20k - 1m+ lượt xem trong vòng 2 - 5 ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 180 ngày.

- Không 18+
131 ⭐ View thời gian xem rất cao - video ≥2h, thời gian xem 120p, IP thực, độc quyền, ổn định kể từ 01.2020 14.20 100 2500
★★★★★

𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt."

Thời gian bắt đầu: 0 - 6h
Tốc độ: 400+/day
Nguồn lưu lượng: Nhiều nguồn (Tìm kiếm, Đề xuất, Xã hội)
Thời gian xem: 100 - 120 phút (Ảnh: https://prnt.sc/ric8t0)
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
157 ⭐ View thời gian xem rất cao - video ≥1h, thời gian xem 60p, IP thực, độc quyền, ổn định kể từ 01.2020 7.10 100 5000
★★★★★

𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠: Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views, nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên, thờI gian xem sẽ có thể không đạt."

Thời gian bắt đầu: 0 - 6h
Tốc độ: 400+/day
Nguồn lưu lượng: Nhiều nguồn (Tìm kiếm, Đề xuất, Xã hội)
Thời gian xem: 50 - 60 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
145 🆅🅸🅿 Youtube View đề xuất tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 30p, rất tốt cho phát triển kênh 4.50 100 2000
★★★★

Views đề xuất theo video chỉ định: Bạn có thể chọn bất kỳ video Youtube nào để đề xuất video của mình
Định dạng liên kết: video của bạn:video sẽ đề xuất video của bạn 1, video sẽ đề xuất video của bạn 2,...(max 5)
Ví dụ: https://www.youtube.com/watch?v=vjZsxtlJ-_M:https://www.youtube.com/watch?v=60ItHLz5WEA,https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0
Ảnh: http://prnt.sc/rpyt3w
⌛ Starting time: 0 - 12h
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 300+/ngày
Thời gian xem: 25 - 30 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
168 🆅🅸🅿 Youtube View tìm kiếm tùy chỉnh thời gian xem cao - thời gian xem 30p, rất tốt cho phát triển kênh 4.50 100 2000
★★★★

Views tìm kiếm tùy chỉnh: Bạn có thể chọn bất kỳ từ khóa nào để tìm kiếm và xem video của mình
Định dạng liên kết: video của bạn: từ khóa 1, từ khóa 2,...(max 5)
Ví dụ: https://www.youtube.com/watch?v=vjZsxtlJ-_M:v, good mv, song
Ảnh: https://prnt.sc/rts9rp
⌛ Starting time: 0 - 12h
Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 300+/ngày
Thời gian xem: 25 - 30 phút
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
95 Views quảng cáo ADS - bắt đầu 48 giờ, 100k/ngày, video ≤5p30g 1.35 20000 10000000
★★★★★

Tốc độ: 20k - 1m+ lượt xem trong vòng 2 - 5 ngày
- Không quá 5 phút 30 giây
- Không có bản quyền
- Không có từ khóa lạm dụng
- Không có hình ảnh khỏa thân
- Không có video tiếng Ba Tư
- Không súng / Ma túy / Máu / Chính trị.
163 Views quảng cáo ADS discovery - bắt đầu 48 giờ 2.00 10000 10000000
★★★★★

Tốc độ: 2k - 10k+ lượt xem trong vòng 2 - 5 ngày
- Không có bản quyền
- Không có từ khóa lạm dụng
- Không có hình ảnh khỏa thân
- Không có video tiếng Ba Tư
- Không súng / Ma túy / Máu / Chính trị.
164 Views quảng cáo ADS discovery VN - bắt đầu 48 giờ 2.50 10000 10000000
★★★★★

Tốc độ: 2k - 10k+ lượt xem trong vòng 2 - 5 ngày
- Không có bản quyền
- Không có từ khóa lạm dụng
- Không có hình ảnh khỏa thân
- Không có video tiếng Ba Tư
- Không súng / Ma túy / Máu / Chính trị.
YouTube - Giờ xem
147 Giờ xem - video ≥1h 5.78 4000 4000
★★★★★

Đôi khi, kênh có thể không đủ 4000h (38xx, 39xx) vì chúng tôi không thể thấy số liệu thống kê của giờ xem. Chỉ cần kiểm tra và cho chúng tôi biết trong vòng 30 ngày
Kenh can co 1-2 video 1h, su dung link kenh
Thời gian bắt đầu: 0 - 72h
Tốc độ: 300 - 800/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
YouTube Subscribers
77 Combo 1000 Subscribers + 2500-5000 views + 500-1000 likes 19.80 500 1500
★★★★★

Combo 1000 Subscribers + 2500 - 5000 views + 500 - 1000 likes
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 80 - 150/ngày
Bảo hành: 60 ngày.
158 Subscribers 25.00 100 2000
★★★

NGƯỜI DÙNG THỰC, ẢNH: https://prnt.sc/s5kitq
Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 100 - 200+/ngày
Bảo hành: Gần như không tụt, bù tụt 30 ngày.
Tương tác YouTube (Thích, Không thích, Bình luận)
50 Like 14.00 100 3000
★★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 1h
Tốc độ: 500/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 30 ngày.
129 Bình luận tùy chỉnh 60.00 10 200
★★★★★

Bình luận tùy chỉnh US
Thời gian bắt đầu: 0-1h
Tốc độ: 200 + / ngày.
View Live Stream / Công chiếu
43 Live Stream Views - tức thì 3.20 1000 10000
★★★★★

100% view người thật!
Kèm thích
Thời gian bắt đầu: 0h.
YouTube - Khác (SEO, Kênh bật kiếm tiền, Thiết kế, ...)
94 Kênh bật kiếm tiền 280.00 1 1
Kenh youtube da phe duyet de kiem tien. (kenh co tu 2006-2012)
Kênh youtube đã phê duyệt để kiếm tiền. (kênh cổ từ 2006-2012)
Kênh có khoảng 1000-1500 người đăng ký.
Nội dung của kênh: vlog, game, thực phẩm, ...
Liên kết: Điền email / skype của bạn, chúng tôi sẽ gửi thông tin
Thời gian nhận: 0-24h.
205 Tool spam coment 700.00 1 1
Facebook - Like, Bình luận bài đăng
46 Like Post VN 5.00 100 1000
★★★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 1k+/ngày
Bảo hành: 30 ngày.
Facebook Follow trang cá nhân
10 Follow trang cá nhân VN - không tụt 6.40 1000 5000
★★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 1k+/ngày
Bảo hành: 30 ngày
***
Yêu cầu:
1. Cho phép mọi người theo dõi
2. Công khai danh sách bạn bè
3. Hiện số theo dõi ở mục giới thiệu trên trang cá nhân.
Facebook Page Likes
167 Like Page thực - tức thì, không tụt 15.70 50 50000
★★★

Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 1k - 5k/ngày
Bảo hành: Không tụt, bảo hành 90 ngày.
182 Like Page thực VN 12.00 1000 5000
33 Like Page quảng cáo - bắt đầu 48 giờ 3.60 2000 50000
★★★★★

Đặt quản trị viên trang cho: https://www.facebook.com/namkyo.mkt

Tốc độ: 1k - 5k like trong vòng 2 - 5 ngày
- Không có bản quyền
- Không có từ khóa lạm dụng
- Không có hình ảnh khỏa thân
- Không súng / Ma túy / Máu / Chính trị.
Facebook Video / Livestream Views
198 [Đang chậm] Video Views 0.16 1000 500000
★★★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 100/ngày
Bảo hành: Không tụt.
203 Live Views 3.00 500 20000
★★★★★

Thời gian bắt đầu: 5 phút
Thời gian xem: ≈30 phút
152 Video Views - thời gian xem 1 phút 0.30 30000 30000
★★★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 5k - 30k+/ngày
Thời gian xem: 1+ phút.
Website - SEO
44 Gói 80 PR10 SEO BackIinks thủ công trên các trang web DA100 và Edu Links 7.00 1 1
★★★

* Tạo thủ công 80 High Authority Backlinks từ các trang web hàng đầu thế giới, tất cả các bài đăng từ các miền duy nhất.
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h
Tốc độ: 1 - 2 ngày.
Bạn có thể nhận được Báo cáo trong Excel.
207 Tăng thứ hạng trang web của bạn - DripFeed 30 ngày 320.00 1 1
★★★

Đẩy URL của bạn lên Google
*Liên kết: Vui lòng tải lên danh sách tối thiểu 100 liên kết trong tệp txt (mỗi liên kết 1 dòng) và đặt hàng bằng liên kết tệp đó
Thời gian bắt đầu: 0 - 24h.
208 Google Index liên kết của bạn (Chỉ đẩy) - tối thiểu 100 20.00 100 10000
Instagram
87 Video Views 0.06 1000 3000000
★★★★★

"ĐÔI KHI TRÌ HOÃN"
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: Nhanh.
26 REAL thực 1.70 20 4000
★★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 6h
Tốc độ: 100/ngày
Bảo hành: Không tụt.
Tiktok
58 Views 0.016 10000 1000000
★★★★★

"ĐÔI KHI TRÌ HOÃN"
Thời gian bắt đầu: 0h
Tốc độ: 1m+/ngày.
57 Like 12.36 100 10000
★★★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 100 - 300+/ngày.
34 Follow thực 14.00 500 10000
★★★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 100 - 300 +/ngày.
SoundCloud
27 Plays - 1m/ngày 0.05 20000 1000000
★★★★★

Thời gian bắt đầu: 0 - 12h
Tốc độ: 1m+/ngày.
Thiết kế
133 Thiết kế hình thu nhỏ video 5.00 1 1
Thiet ke Thumbnail thu hut nguoi xem
Link: Điền vào liên kết video của bạn:email / skype, chúng tôi sẽ gửi ảnh cho bạn
Gửi yêu cầu vào Ticket.
Ví dụ: http://youtube.com/watch?v=1fVWYl6ij:ads@gmail
Thời gian nhận: 0 - 24h.
Private (Không sử dụng)
148 Free 10k Tiktok views package 0.00 1 1
169 Tar***** - Youtube super HR Views - suggested, 90-120 minutes 15.00 100 2500
170 Tar***** - Youtube super HR Views - search, 90-120 minutes 15.00 100 2500
171 Tar***** - Youtube super HR Views - Facebook, 90-120 minutes 15.00 100 2500
172 Tar***** - Youtube super HR Views - suggested, 50-60 minutes 9.00 100 2500
173 Tar***** - Youtube super HR Views - search, 50-60 minutes 9.00 100 2500
174 Tar***** - Youtube super HR Views - Facebook, 50-60 minutes 9.00 100 2500
175 Tar***** - Youtube super HR Views - Facebook, 10-15 minutes 4.00 100 5000
151 Fig** - Youtube Subscriber - 25/d 12.00 1 1
141 Bas**** - 10 Youtube subscribers 0.001 1000 1000