------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ VIEW ELEMENT IS NOT ALLOWED! ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------

How to use

01 Tạo tài khoản

Trước tiên, bạn cần có tài khoản để đăng nhập, sau đó bạn có thể xem bảng điều khiển, chúng tôi giúp đăng ký dễ dàng và cơ bản, giống như bạn tạo tài khoản mạng xã hội và đừng lo lắng, tất cả các chi tiết đều an toàn, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn cho người khác

Đăng ký ngay


02 Nạp tiền

Thứ hai, bạn cần nạp tiền vào tài khoản của mình trong 1kview để bạn có thể sử dụng để đặt dịch vụ, tiền gửi được bảo mật và chúng tôi có nhiều phương thức thanh toán cho bạn. Để nạp vui lòng truy cập https://1kview.com/addfunds hoặc bạn có thể tìm thấy “Nạp tiền” tại thanh menu


Các phương thức khả dụng: Tự động thêm trong 1 giây: Perfect Money, Coins, ..., Vui lòng điền Số tiền và nhấp vào Thanh toán, bạn cũng có thể dùng các Phương thức thủ công như: Payoneer, Bank, Momo, Wise, Western Union, ... và làm theo hướng dẫn03 Tạo đơn hàng

Thứ ba, sau khi bạn có số dư trong tài khoản, bây giờ bạn có thể đặt lệnh trong New order


Bạn cần chọn Danh mục dịch vụ bạn cần, ví dụ Người đăng ký Youtube và chọn Dịch vụ, điền link, số lượng và Đặt hàng (Vui lòng kiểm tra kỹ tên dịch vụ và mô tả), sau đó bạn có thể xem Trạng thái đơn hàng của mình tại đây: https://1kview.com/orders