01 Tạo tài khoản

Trước tiên, bạn cần có tài khoản để đăng nhập, sau đó bạn có thể xem bảng điều khiển, chúng tôi giúp đăng ký dễ dàng và cơ bản, giống như bạn tạo tài khoản mạng xã hội và đừng lo lắng, tất cả các chi tiết đều an toàn, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn cho người khác

Đăng ký ngay


02 Nạp tiền

Thứ hai, bạn cần nạp tiền vào tài khoản của mình trong 1kview để bạn có thể sử dụng để đặt dịch vụ, tiền gửi được bảo mật và chúng tôi có nhiều phương thức thanh toán cho bạn. Để nạp vui lòng truy cập https://1kview.com/addfunds hoặc bạn có thể tìm thấy “Nạp tiền” tại thanh menu


Các phương thức khả dụng: Tự động thêm trong 1 giây: Perfect Money, Coins, ..., Vui lòng điền Số tiền và nhấp vào Thanh toán, bạn cũng có thể dùng các Phương thức thủ công như: Payoneer, Bank, Momo, Wise, Western Union, ... và làm theo hướng dẫn03 Tạo đơn hàng

Thứ ba, sau khi bạn có số dư trong tài khoản, bây giờ bạn có thể đặt lệnh trong New order


Bạn cần chọn Danh mục dịch vụ bạn cần, ví dụ Người đăng ký Youtube và chọn Dịch vụ, điền link, số lượng và Đặt hàng (Vui lòng kiểm tra kỹ tên dịch vụ và mô tả), sau đó bạn có thể xem Trạng thái đơn hàng của mình tại đây: https://1kview.com/orders


Settings
Theme Mode
Choose light or dark mode
Light
Dark
Auto
Translate
Need Help? Chat with us | Instant support

My Cart

×


For you To-Do List
Add all 1kview Owned / Partnered services
Add new added services regularly, check on Service changes page
Keep contact with supporters on Chat on site or Telegram @kview_bot or Facebook page
Bookmark 1kview (press Ctrl + D, or use bookmark feature of browser) Share 1kview on Facebook
Toast Notifications
Notifications
Info • 18/07/24

We reopening ID881 speed currently under 100 view per day = 30 hours+

Info • 18/07/24

Q: Need some Youtube subscribers for API - No drop and 30 days refill

A:
- Stable best and instant: ID996
- Better speed: ID1227 (instant, constant, 3K/day, max 100K), ID918 larger base of 1.5M users, for big channel, real users
- Cheapest subscribers: ID1229 (Max 10K-20K)
- Recommended subscribers category: HIGH QUALITY Youtube SUBSCRIBERS WITH INSTANT START, multi speed, multi server - stable since 2020

Info • 18/07/24

Q: Need some Youtube views for API - No drop and 30 days refill

A:
- Stable views: ID1155
- Cheapest views: ID218
- Suggested views: ID1308 (cheap - not much stable), ID1303 (better)
- Real Human View: ID1273
- HR View for SEO: ID130
- Fast and no drop: Native Ads category: ID1050,999,1094,850, ... (super fast, real)

Service • 17/07/24

For ID1045,1065,1229,1208:
New orders will work normally from now
Old order data will be accessed in few hours, if orders already on system, then still adding subscribers

Service • 17/07/24

ID1045,1065,1229,1208 having a connection issue and will be fixed in maximum 12 hours more

Service • 17/07/24

We decreased Min amount of some Native Ads service to 10,000 and 5,000, ...

Service • 17/07/24

881 [Own server] ★3.1 YOUTUBE Watch hours | Video 1h+ | Speed 100-200/day | 30 days guarantee - Disabled temporarily as of overload due to refill of lacking hours old IDs, estimated will come back in 2-4 weeks

Service • 17/07/24

Facebook cheap services works, still high load but orders processing better

Service • 16/07/24

1104 - [Own server] ★3.1 YOUTUBE SOCIAL FAST VIEWS HR + LIKE | Instant | Speed 1K-5K/day - $1.596 USD / 1000 30 days refill, for any videos now

Service • 14/07/24

We updated the detailed instruction for API connection on API Page

Service • 11/07/24

Cancel button added for:

1274 ★2.7 Facebook Group Member | Cheap | 1K-5K/day ⛔
1275 ★2.7 Facebook Page Like + Follow | Cheap | 1K-5K/day ⛔
1309 ★2.7 Facebook Follow | Cheap | 1K-5K/day ⛔

Service • 10/07/24

519 - [Own server] ★3.1 Package 10K-150K YOUTUBE Views devide for 20-30 videos of the channel + Likes, Subs (For new future uploads aslo) - $1.14 USD / 1000 - Min order decrased set to: 10K

634,525,671 Natural pattern YOUTUBE views: Instant partial available now