------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ VIEW ELEMENT IS NOT ALLOWED! ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------

About / Support

Dịch vụ 1kview


Chúng tôi là nhà cung cấp và bán một số dịch vụ trên thị trường. Nếu dịch vụ được quản lý bởi chúng tôi, nó sẽ có tên là dịch vụ của đội ngũ 1kview. Chúng tôi khuyến khích sử dụng các dịch vụ này, vì chúng tôi hỗ trợ trực tiếp. Hầu hết chúng có thể được hoàn một phần

Dịch vụ của chúng tôi là chính hãng. Có một số dịch vụ nhân bản với giá rẻ hơn, nhưng chất lượng là một vấn đề quan trọng. Khách hàng rất nhạy cảm và họ biết nên sử dụng gì.

Chúng tôi ưu tiên các dịch vụ dài hạn, chúng ổn định nhưng một số thay đổi không thể tránh được. Chúng tôi liệt kê chúng ở 2 địa điểm: Mô tả hoặc Cập nhật hàng ngày (hình cái chuông ở góc), giá ít khi được chỉnh sửa, nhưng đôi khi được sửa đổi và bạn có thể theo dõi các thay đổi trong dịch vụ. Ngành SMM luôn thay đổi và các vấn đề luôn xảy ra, khác với nhiều bảng điều khiển, chúng tôi chỉ duy trì các dịch vụ đang hoạt động và thường xuyên cập nhật mô tả hoặc các vấn đề.

1kview dựa trên perfect panel, vì vậy nếu bạn đang sử dụng perfect panel, 1kview rất thuận tiện vì nó đồng bộ hoá tốt mọi thứ trong hệ thống

Chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối được thời gian hoàn thành đơn hàng. Chúng tôi chỉ đưa ra ước lượng chính xác nhất có thể về thời gian cũng như tốc độ chạy / hoàn thànhHỗ trợ 1kview


1kview support:

    Zalo: 84832468000 

    Skype: 1kview support 

     Whatsapp: +84832468000 

      Address: 180 Tay Mo, Nam Tu Liem district, Hanoi, Vietnam


     Bạn có thể gửi các vấn đề trên địa chỉ liên lạc trên hoặc nhắn tin trực tiếp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể thêm vào Nhóm. Chúng tôi không có tài khoản trợ giúp nào khác, tất cả nhân viên hỗ trợ đều sử dụng cùng một tài khoản

     Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn trong khoảng vài giờ hoặc ít hơn, hoặc đôi khi lâu hơn một chút bởi quản trị viên chính và hiểu biết. Chúng tôi làm việc trong suốt cả ngày (bao gồm cả kỳ nghỉ và cuối tuần), chúng tôi có cách riêng để trả lời theo thứ tự nên xin hãy không gửi lại / gọi điện hoặc gửi trên các vấn đề trùng lặp, nếu không sẽ dẫn đến việc phản hồi chậm hơn hoặc xử lý trùng lặp.

     Đối với các dịch vụ của chúng tôi, một số dịch vụ có thể được giải quyết ngay lập tức, trong khi một số khác có thể cần vài giờ nếu cần thêm hành động kỹ thuật. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên cho phép 24-48 giờ trước khi kiểm tra đã được giải quyết, trong một số trường hợp như ID hàng loạt hoặc cập nhật, có thể cần một thời gian nhiều hơn nhưng chúng tôi sẽ giải quyết tốt nhất để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đáp ứng các yêu cầu của bạn. Dịch vụ từ những nơi khác cần quy trình trung gian để giải quyết nếu có vấn đề, chúng tôi sẽ giải quyết theo giải pháp của bạn và nhà cung cấp

     Chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ hoặc bỏ qua bất kỳ tin nhắn nào của bạn cho đến khi tất cả được giải quyết.


     Người dùng nên đọc và tuân theo các quy tắc của trang web và dịch vụ. Nếu bạn liên tục yêu cầu vô lý và trái với những điều đã đề cập, tài khoản của bạn có thể bị khóa


     Một số hình ảnh về hệ thống